20150415_151836 - copy

A.A.L.S. S.A.

Systemy Smarowania Maszyn i Urządzeń

Image is not available
mlyn_kulowy
20150415_151836 - copy
lozysko
PlayPause

Centralne układy smarowania

Mimo dynamicznego postępu i coraz lepszych środków smarnych awarie węzłów smarowania urządzeń technologicznych są wciąż źródłem poważnych kosztów. Cóż to bowiem za pożytek ze smaru, jeśli nie mamy gwarancji, że dotrze on do miejsca, w którym zniweluje tarcie. Taką gwarancję z całą odpowiedzialnością mogą zapewnić Państwa Firmie odpowiednio zaprojektowane centralne układy smarowania.

Centralne układy smarowania WOERNER

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Woerner na Polskę, Ukrainę i Rosję. W naszej ofercie posiadamy pełną gamę produktów Woerner w tym m.in.:

Nasza wykwalifikowana kadra służy pomocą w doborze odpowiedniego rozwiązania, doborze części zamiennych do istniejących układów i poradami we wszelkich kwestiach technicznych. Zapraszamy do kontaktu!

Rodzaje centralnego smarowania

Olejowy dozujący


Smarowanie olejowe z układem powrotu (obieg zamknięty).

Jednoliniowy


Charakteryzuje się jednym głównym przewodem zasilającym od którego poprowadzone są elementy dozujące do poszczególnych punktów smarnych. Środki smarne: olej i smar.

Dwuliniowy


Charakteryzuje się dwoma głównymi przewodami zasilającymi w środek smarny. Układ poza dozowaniem z pierwszego głównego przewodu automatycznie przełącza się na drugi główny przewód zasilający. Od przewodów głównych poprowadzone są odpowiednie elementy dozujące. Środki smarne; olej i smar.

Wielotłokowy


Z pompy układu smarowania wychodzi kilka punktów smarnych bezpośrednio do punktów smarnych. Środki smarne: olej i smar.

Progresywny


Z głównej pompy zasilającej środek smarny jest prowadzony do rozdzielaczy progresywnych. System ten pozwala na bardzo duże rozbudowanie układu smarującego w uw. drzewo. Środki smarne: olej i smar.

Olejowo-powietrzny


Do punktów smarnych podawany jest równolegle olej i powietrze. Powietrze służy jako medium transportowe środka smarnego.

Smarowanie natryskowe


Środek smarny po zadozowaniu z pompy poprzez układy dozujące wędruje do dysz natryskowych. W dyszach następuje mieszanie środka smarnego z powietrzem i rozpylenie na otwarte punkty smarne. Środki smarne: olej i smar.

Kontrola smarowania


Monitorowanie układów smarowania za pomocą czujników i układów sterujących